U kunt ons ook vinden op:

Onze sponsors

Lesvoorwaarden

Aanmelden

Aanmelden voor paardrijlessen bij Ruitersportcentrum Zutphen kan telefonisch of door middel van een email via het contactformulier. Wij verzoeken u hierbij zo veel mogelijk informatie te geven met betrekking tot leeftijd, eventuele rij ervaring, lengte, gewicht en voorkeur lesdag. Uiteraard bent u ook van harte welkom om langs te komen zodat u gelijk kunt zien hoe de lessen gegeven worden bij Ruitersportcentrum Zutpgen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is de beste dag hiervoor de woensdag middag tussen 13.30 en 16.30 en zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur of 14.00 en 16.00 uur. Voor de aanvang van de eerste les dient een lesovereenkomst getekend te worden. Na een aantal proeflessen wordt de lesovereenkomst doorgestuurd naar de FNRS en wordt er een ruiterpaspoort aangevraagd. De kosten hiervoor zijn € 35,—per jaar. Wij werken met kwartaalkaarten. Maandkaarten en losse lessen kunnen alleen in aanloop naar een nieuw kwartaal.

 

Opzeggen

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Schriftelijk of per mail, 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalender kwartaal. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde les gelden. U dient uw kind of uzelf zelf af te melden bij de FNRS onder vermelding van het ruiterpaspoort nummer.

 

Opzeggen ruiterpaspoort

Het ruiterpaspoort is een verplicht document voor iedereen die rijdt bij een FNRS ruitersportcentrum. Deze is aangevraagd via de lesovereenkomst die getekend is bij de eerste les. Het is een persoonlijk document en u dient dit bij opzeggen zelf stop te zetten. Bij verhuizing naar een andere FNRS manege kunt u dit wijzigen via www.fnrs.nl.

Opzeggen van het ruiterpaspoort dient minstens 4 weken vóór de verlengingsdatum te gebeuren. Deze datum vind je aan de binnenzijde van je ruiterpaspoort boven je naam. Daar staat ook je paspoort nummer. Je ruiterpaspoort is vanaf de afgiftedatum 1 jaar geldig en wordt verlengd in die maand. Opzeggen van het ruiterpaspoort kan ook via www.fnrs.nl – email formulier of stuur een brief waarin je op wilt zeggen en geef ook aan waarom je wilt opzeggen. Vergeet je naam, geboortedatum en vooral je ruiterpaspoort nummer niet te vermelden!


Betalingen

Voor de reguliere lessen werken wij alleen met kwartaal kaarten. Wanneer er halverwege het kwartaal gestart wordt, betaalt u vooraf de nog resterende  lessen van dat kwartaal tegen het kwartaal uurtarief ad € 11,55. Er kunnen maximaal 4 proeflessen ad € 16,50 per les als losse les genomen worden.

Voor de ponyclubkids werken wij met maand kaarten (€ 50,--) of kwartaal kaarten (€ 150,-) en kunnen er ook maximaal 4 proeflessen ad € 15,-- per les als losse les genomen worden.


Een kwartaalkaart is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan een ander.

Losse lessen en een maandkaart kan alleen voor instromende ruiters, in aanloop naar een nieuw kalender kwartaal.


Wij kunnen alleen een voordelige kwartaal- of maandkaart aanbieden mits de betaling voor de 1e, en uiterlijk voor aanvang van de eerste les van de nieuwe termijn is bijgeschreven op onze rekening of contant is betaald. Wanneer er niet betaald is, wordt er ook niet gereden. De verplichting om te betalen blijft staan. Bij te late betaling kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de voordelige kaart en brengen wij voor een kwartaal kaart € 175,-- en voor een maand kaart ponyclubkids € 60,-- in rekening. Er vindt nog geen automatische incasso plaats, u dient het lesgeld zelf over te maken naar rekening NL 37 RABO 03571 61 246 ten name van Ruitersport Centrum Zutphen onder vermelding van naam en lesdag/uur.


Inhalen lessen

Het is niet mogelijk om een gemiste les in te halen. Lessen die gepland staan op een nationale feestdag en vanuit de manege geen doorgang vinden, dienen in hetzelfde kwartaal ingehaald worden. De verantwoordelijkheid om dit op tijd te doen ligt bij uzelf. De les kan ook voorafgaand aan de feestdag ingehaald worden.

Afgemelde inhaal lessen kunnen niet nog een keer ingehaald worden.


Uitzondering

De enige uitzondering m.b.t. inhalen is een breuk/blessure, opgelopen bij een val van een paard of pony van Manege Zutphen. Wanneer de gemiste lessen niet in hetzelfde kwartaal kunnen worden ingehaald, kunnen deze als extra lessen in het volgende kwartaal ingehaald worden door dan 2 x per week te rijden. Bij doorbetaling voorkomt u dat uw plaats in de les ingenomen wordt door een andere ruiter.


Feestdagen

De lessen die gepland staan op een nationale feest-dag mogen in hetzelfde kwartaal ingehaald worden. In uitzonderlijke gevallen zal Ruitersportcentrum Zutphen een inhaal les aanwijzen.


Algemene zaken

Het kan voorkomen dat er door extreme weersomstandigheden -zowel in binnen- of buitenbak-, besloten wordt dat er niet gereden wordt. Dit voor de veiligheid van uw kind.

Hiervoor komt er dan een theorieles in de plaats. Dit is mee gerekend in het voordelige kwartaal tarief. Wanneer het vaker dan 1 x per kwartaal voor komt kunt u er op vertrouwen dat wij ons best doen om een andere rij-oplossing te vinden, maar wij zijn van mening dat een keer theorie, zadels poetsen, leren vlechten of een pony wassen of goed verzorgen ook hoort bij een volledige paarden beleving. Zo leren de kinderen ook dat het om een dier gaat en niet om een gebruiksartikel.


Dierenwelzijn

In het belang van het welzijn van onze dieren hanteren wij een gewichts limiet voor ruiters.

Voor paarden is dit 90 KG, voor pony's verschilt dit per pony. In twijfel gevallen kan de ruiter door Ruitersport Centrum Zutphen gewogen worden. Verder mag een paard of pony slechts aan een beperkt aantal lesuren per dag deelnemen. Hierdoor kan het in uitzonderlijke situaties voorkomen dat uw favoriete paard of pony voor een les niet beschikbaar is.


Bewakingscamera’s

Voor de veiligheid van uw en onze spullen en de levende have, is de manege voorzien van een aantal bewakingscamera’s. De beelden van deze camera’s worden opgenomen en maximaal twee weken bewaard, waarna deze automatisch gewist worden. Deze beelden worden alleen teruggekeken indien daartoe aanleiding bestaat.


Klachten

Heeft u klachten? Deze kunt u schriftelijk melden via de mail of via het contactformulier op de web site. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk antwoord.

Wanneer u er samen met de eigenares van Ruitersportcentrum Zutphen niet uit komt, kunt u zich wenden tot de FNRS.


Zie verder ook het stalreglement elders op deze website.


Bijgewerkt: Januari 2016